Ana Sayfa
Duyurular
Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Çağrısı
PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÇAĞRISI

PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÇAĞRISI

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mevlana Değişim Programı’n da mevcut “Giden Öğretim Elemanı Değişimi” faaliyeti  2013 yılında alınan bir karar ile durdurulmuştu.  Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın 16.03.2016 tarih ve 11 nolu oturumda söz konusu durdurulan faaliyetin çehresi değiştirilerek yeniden aktive edilmiştir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında yenilenen faaliyette kullanılacak “Proje Başvuru Formu” ve diğer ilgili evraklar ekli dosyalarda mevcuttur. Söz konusu proje çağrısında tüm dünya ülkeleri mevcuttur. Ancak, proje çağrısında yer alan ülkeler ve eğitim alanları dikkate alınarak işlem yapılacaktır.  Projenizin belirlenmesi aşamasında ülke/alan bildirimlerine hassasiyet göstermeniz beklenmektedir. Proje kapsamında ortaklık yapılacak üniversite ile Mevlana Değişim Programı Protokolünün bulunması koşuldur. Söz konusu koşulu sağlamayan proje ortakları için öncesinde YÖK’ ten tanınma sorgusu gerçekleştirilerek anlaşma imzalanması ilan edilen takvim içindeki sürede güç olacağından sayfamızda yer alan mevcut anlaşmalı üniversitelerin kullanılması sizlerin sürecini hızlandıracağı kanaatindetiz.

Proje başvuruları Rektörlüğümüz aracılığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığın 22.03.2016 tarihli yazısı ekinde yer alan çağrı son tarihi olan 29 Nisan 2016’da iletileceği için, tarafınızca yapılacak proje başvurularının en geç 25 Nisan 2016 tarihinde üniversitemiz Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne teslimini önemle arz ederiz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve evraklar www.mevlana.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanmakta olup; soru ve/veya sorunlarınız ile ilgili;

mevlana@sakarya.edu.tr ‘ a eposta ile, 5083 nolu IP den telefon aracılığı ile bilgi alabilirsiniz.